Hoofdgebouw

Hoofdgebouw:
Bosgouw 235     1352 GW Almere
Tel. 036-5312332


Directeur:
Adriana Böekling
Adjunct directeur:
Madelon Goores
 Dependance:
Uithof 1   1353 XA Almere
tel. 0652482090

Postadres:
Postbus 50132     1305 AC Almere


Volg ons op twitter
en op facebook
of schrijf iets in ons gastenboek

  Neo onderwijs op de Flierefluiter  

De afgelopen jaren hebben we op de Flierefluiter veel tijd en energie besteed aan Passend Onderwijs voor kinderen die op één of andere manier moeite hebben om het gewone lesprogramma van de basisschool te volgen. Of dat nu komt doordat ze bijvoorbeeld  Moeilijk Lerend zijn, Dyslexie/Adhd/Pdd-Nos hebben of slecht kunnen zien, we hebben ons best gedaan om voor die kinderen ook een goede plek te creëren op de Flierefluiter. Helaas lukt ons dat niet voor alle kinderen. Elk jaar zijn er een of meerdere kinderen van de Flierefluiter naar het Speciaal basisonderwijs gegaan, omdat het voor ons niet mogelijk was om voor die kinderen Passend Onderwijs te realiseren.

Maar we hebben ook ervaren dat we te kort schoten in ons onderwijsaanbod voor de meer- en hoogbegaafde kinderen. We hebben ons daar de afgelopen twee jaar als team steeds meer in verdiept, omdat we ook die kinderen een passend onderwijs aanbod willen/moeten geven. Dat lukt ons voor de meer- en hoogbegaafden steeds beter. Juf Ankie en juf Simone zijn actief bezig  om het beleid uit te zetten voor de Flierefluiter op dit gebied. Zij volgen hier ook scholing voor en nemen op hun beurt de scholing van het team voor hun rekening. Aan het eind van dit schooljaar moet dan ook voor iedereen duidelijk zijn wat en hoe we passend onderwijs aan de meerbegaafde kinderen aanbieden.

 

Helaas zijn er ook hoogbegaafde kinderen waarvoor het reguliere onderwijs niet of nauwelijks passend aanbod kan bieden. De kinderen vertonen een te groot ontwikkelingsverschil met hun leeftijdgenoten. Vaak is de enige oplossing in de gewone basisschool dat de kinderen versnellen(groepen overslaan etc). De consequentie daarvan kan zijn dat sommigen al op hun negende of tiende naar het Voortgezet Onderwijs zouden moeten, omdat ze klaar zijn met de stof van de basisschool. Sociaal emotioneel zijn het soms echter nog helemaal geen "brugpiepers". Met alle nadelen van dien. Echt een oplossing is versnellen dan in de meeste gevallen ook niet.

Ook voor die kinderen geldt de filosofie van de Almeerse Scholen Groep en de Flierefluiter:

Het realiseren en faciliteren van Passend Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen, zodat zij zich in een uitdagende leeromgeving in eigen tempo en op eigen niveau kunnen ontwikkelen.

 

Dat betekent een passend aanbod in de leerstof zonder te versnellen en eerder van school te gaan.

Naast hun hoogbegaafdheid zijn het echter wel gewoon kinderen. Kinderen die graag spelen met andere kinderen etc. vandaar dat er voor gekozen is om deze kinderen een vorm van Passend Onderwijs (Neo groep) aan te bieden in een gewone school maar met een eigen lesprogramma.

We zijn dan ook heel blij dat het bestuur van de ASG in overleg met ons er toe besloten heeft om twee Neo groepen te huisvesten in de.

We denken dat we ook die kinderen op de Flierefluiter een veilige, leerzame plek kunnen geven, waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Vanaf het moment dat ze bij ons op school staan ingeschreven zijn het dan ook kinderen van de Flierefluiter.

 

Dat eigen lesprogramma vraagt ook gespecialiseerde (geschoolde) leerkrachten, maar ook vakleerkrachten die bijv. Spaans, Science en Muziek aanbieden.

Meer over de Neo groepen kunt vinden in onze schoolgids. Deze kunt u downloaden via onze website. www.deflierefluiter.nl
©  2013 obs de Flierefluiter