Bouw kan in enkele weken afgerond zijn; protest van buurtbewoners ongegrond verklaard

Vier noodlokalen voor school De Flierefluiter

ALMERE - Directeur Wim den Besten van basisschool De Flierefluiter in Haven kreeg gisteren het verlossende telefoontje van de gemeente: binnenkort worden er bij de school vier tijdelijke noodlokalen geplaatst. De bezwaren van een aantal buurtbewoners zijn door de gemeente ongegrond verklaard.

De gemeente acht het maatschappelijk belang zwaarder dan het individuele belang van de bewoners, die hun protest vooral hadden gericht op het uitzicht en verlies van groen. Volgens de gemeentelijke planning moeten de lokalen na de voorjaarsvakantie, half maart, klaar zijn.

In de zomer van 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er vier noodlokalen bij de school gebouwd moeten worden. Het was het college bekend dat De Flierefluiter om de lokalen zat te springen. Kort na de jaarwisseling werd de bouwvergunning hiervoor afgegeven. En hoewel de protesterende bewoners nog in beroep kunnen gaan, heeft ook de aannemer inmiddels de opdracht gekregen met de bouw te beginnen.

,,Eigenlijk hadden die lokalen er al moeten staan. Die bezwaren hebben voor een vertraging gezorgd. Maar als er nu niet daadwerkelijk wordt gebouwd, komt basisschool De Klaverweide in Haven straks in de problemen", aldus Den Besten. ,,Wij hebben nu zowel bij De Ark als bij De Dubbeldekker in Haven twee lokalen in gebruik. Maar die vier lokalen heeft de Klaverweide weer nodig, zodra hun eigen noodgebouw wordt gesloopt."

Zowel bij De Flierefluiter als bij De Klaverweide worden nieuwe lokalen bij de school gebouwd. Deze nieuwbouw is echter per 1 augustus 2003 gereed. Beide scholen beschikten eveneens over noodlokalen. Deze lokalen moeten echter worden gesloopt omdat ze niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Bij De Flierefluiter zijn deze noodlokalen reeds gesloopt, omdat de nieuwbouw op die locatie plaatsvindt. Om toch de leerlingen bij de school les te kunnen geven, stonden de tijdelijke noodlokalen op een groenstrook nabij de school gepland.

Maar omdat die er nog niet waren, werden de leerlingen vanaf augustus ondergebracht  bij De Ark en De Dubbeldekker.
Ook de noodlokalen bij De Klaverweide moeten worden gesloopt, waardoor leerlingen tijdelijk elders onder gebracht moeten worden. En omdat de ruimte bij de school beperkt is, was het niet mogelijk op een andere locatie nabij De Klaverweide tijdelijke noodlokalen neer te zetten. ,,Het is de bedoeling dat hun leerlingen gebruik gaan maken van de vier lokalen bij De Ark en De Dubbeldekker zodra wij daar weer weg zijn. Maar dan moet de komst van onze tijdelijke noodlokalen dus niet enorm vertragen, want dan komt de hele planning in de knel."

Om het belang hiervan nog eens onder de aandacht te brengen, overhandigen leerlingen van De Flierefluiter vandaag handtekeningen aan onderwijswethouder Henk Smeeman. Den Besten geeft toe dat de actie eigenlijk een beetje achterhaald is nu de gemeente de bezwaren van de buurtbewoners ongegrond heeft verklaard. ,,De kinderen zijn de actie al geruime tijd aan het voorbereiden, vandaar dat we hem wel wilden laten doorgaan. Ook hebben we begrepen dat de bewoners nog verder willen protesteren, wellicht door naar de rechter te gaan."
De bouw van de noodlokalen kan binnen enkele weken zijn afgerond, omdat het gaat om hele units. De enige spelbreker zou volgens de gemeente nog het weer kunnen zijn: bij een vorstperiode kunnen bepaalde bouwwerkzaamheden niet worden uitgevoerd.
 

 

Maaike van den Bosch

woensdag 16 januari 2002