Flierefluiter mag noodschool zetten

ZWOLLE, ALMERE - De weg is vrij voor de noodschool bij basisschool de Flierefluiter in Almere Haven. Bezwaren van omwonenden zijn niet zwaarwegend genoeg om de bouw te verbieden.

Bestuursrechter Cornelissen in Zwolle oordeelde gisteren dat de bezwaren van omwonenden niet zwaarwegend genoeg zijn om de bouw te verbieden, te meer omdat het maar om een tijdelijke voorziening gaat.

Bewoners van de Bosgouw vrezen voor overlast door de komst van de noodschool, op achttien meter van hun huizen vandaan. Ze vinden dat de gemeente te weinig gemotiveerd heeft waarom het gebouw niet op een andere plek kon komen, bijvoorbeeld aan de overkant van het basketbalveld.

De rechter gaf hen daarin wel een beetje gelijk: de onderbouwing van de beslissing is onvoldoende geweest, staat in het vonnis te lezen.

Maar dat was geen reden de bouwvergunning te schorsen. Andere plekken hadden onder andere als nadeel dat het extra geld zou kosten ze op nutsvoorzieningen aan te sluiten. Ook vond de rechter het redelijk dat de gemeente haast maakt met de bouw en niet wil wachten tot de bezwaarprocedures zijn afgerond.

De noodschool moet op korte termijn leerlingen van De Flierefluiter opvangen, die nu nog ver buiten hun wijk ondergebracht zijn. Pas als zij verhuisd zijn, kan een keten van verschuivingen in werking treden, waarbij ook kinderen van De Dubbeldekker, De Ark en De Klaverweide zijn betrokken. Met ingang van het nieuwe schooljaar moeten zij allen voorlopig weer goed onder dak zijn gebracht.

Het semi-permanente gebouw aan de Bosgouw blijft in elk geval staan totdat de nieuwbouw voor De Flierefluiter gereed is. Dat wordt in augustus 2003 verwacht.

 

dinsdag 12 februari 2002