Hoofdgebouw

Hoofdgebouw:
Bosgouw 235     1352 GW Almere
Tel. 036-5312332


Directeur:
Adriana Böekling
Adjunct directeur:
Madelon Goores
 Dependance:
Uithof 1   1353 XA Almere
tel. 0652482090

Postadres:
Postbus 50132     1305 AC Almere


Volg ons op twitter
en op facebook
of schrijf iets in ons gastenboek

  Kunst en Cultuur op de Flierefluiter  

 

In alle groepen worden de kunstvakken muziek, beeldende vorming (handvaardigheid, tekenen, textiele werkvormen), dans, literatuur en drama gegeven. Ze kunnen als vak apart aangeboden worden maar waar mogelijk geïntegreerd binnen de thema’s van taal en/of wereldoriëntatie.

Renée Weder is  de “Interne Coördinatoren Kunst en Cultuur” van de Flierefluiter. Zij verzorgen het beleid op dit gebied, sturen de voortgang aan en verzorgen scholing voor de leerkrachten

De komende drie jaar zal extra aandacht gegeven worden aan het vak muziek. De school maakt gebruik van de rijkssubsidie Muziekimpuls basisonderwijs en heeft hierdoor de gelegenheid te investeren in deskundigheidsbevordering voor het team, aanschaf van een methode en extra workshops voor de kinderen.

Vanaf volgend schooljaar krijgen kinderen de mogelijkheid een instrument te leren bespelen in het leerorkest.

Tijdens het ‘activiteitenuur’ op een vast moment in de week gaan de leerlingen gaan in een periode van 5 weken werken aan een activiteit op het gebied van beeldende vorming, dans, muziek en drama. Deze lessenserie is opgebouwd uit een stukje kunstbeschouwing, uitvoering en reflectie.

Gedurende het schooljaar verzorgt elke groep een theatermiddag georganiseerd. Deze voorstellingen kunnen bezocht worden door de ouder(s)/verzorger(s) wiens kind een optreden heeft.

De school organiseert op de vrijdagen voor de vakantie een “Fluit er es uit”. Alle groepen doen mee aan deze “talentenjacht”. Ouders kunnen in verband met de beperkte ruimte hier niet bij aanwezig zijn.

 Tot slot maakt de school gebruik van het aanbod van Collage. Deze organisatie maakt het mogelijk voor ons om voorstellingen, concerten binnen en buiten de school te bezoeken. Jaarlijks worden musea bezocht en worden workshops en cursussen met gastdocenten georganiseerd.

 

 

©  2017 obs de Flierefluiter